Kesin Kayıt için İstenilen Evraklar için Tıklayınız 

-Lise Diplomasının veya kayıt tarihinde diploması henüz hazırlanmamış yeni mezun öğrenciler için geçici mezuniyet belgesinin aslı, lise diplomasının kendi ülkesindeki T.C. Dış Temsilciliklerinden ya da noter onaylı Türkçe tercümesi,

-Lise diplomasının aslı

-Lisede aldığı dersleri ve notlarını gösteren transkript lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesinin kendi ülkesindeki T.C. Dış Temsilciliklerinden ya da noter onaylı Türkçe tercümesi -Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının kendi ülkesindeki T.C. Dış Temsilciliklerinden ya da noter onaylı Türkçe tercümesi – Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu

-Dört adet vesikalık fotoğraf