Aday Öğrenci  Ön Kabul için İstenilen Evraklar için Tıklayınız 

Aday Öğrenci Ön Kabul Evrakları 

-Lise Diplomasının veya başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için okullarından alacakları öğrenim durum belgesinin Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

-Adayın lisede aldığı dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren transkript belgesi ve Türkçeye tercüme edilmiş, noter veya T.C. Dış Temsilciliklerinden onaylanmış

– Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış örneği,